Första plats Pei Liang
Första plats Birte Leonhardt Bogg Ensam kvar

Månadsutmaning April

Första plats Elin Skantz Ansiktslös
Första plats Birte Leonhardt Bogg Skriket inuti

Månadsutmaning Januari

Första plats Pei Liang

Månadsutmaning December

Första plats Birte Leonhardt Bogg Bruschetta

Månadsutmaning April

Första plats Alfred Björklund Smörtillverkning
Första plats Sven Evert Bogg Happy landning

Månadsutmaning Januari

Förstaplats: Krister Larsson
Jenny Norin
Vinnare Birte Leonhardt BoggVinnare Birte Leonhardt Bogg

Siluett

Första platsJenny Norin

Avslappnad

Inga Källbäck

Tystnad