Fotovänner,

Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som direktmedlemmar, anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi RSF, Norsk Selskap for Fotografi NSFF, Suomen Kameraseurojen Liitto SKsL och Selskabet for Dansk Fotografi SDF att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2022.

Registrering och uppladdning av bilder finner du här och regelverket här

Sista dag för uppladdning av bilder är den 15 september.

Vi är mycket tacksamma om denna info sprids vidare till era medlemmar.