Påminnelse om medlemsavgift för 2022:
200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj som bor på samma adress.
Alt. 1 Swisha till Lars Bäckman 073-843 06 26, ange Mora FK!
Alt. 2 Swedbank 8166-1 704293462-5, ange avsändare!